+48 606 106 698
header-image

PGKNieruchomosci.pl

Zarządzanie i Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami

Blog

Nieruchomości Komercyjne

Nieruchomości Komercyjne

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania nieruchomościami komercyjnymi.

Jesteśmy przygotowani do zarządzania różnymi rodzajami nieruchomości, w tym budynkami:

 • biurowymi
 • handlowymi
 • usługowymi
 • magazynowymi
 • przemysłowymi
Zarządzanie Kamienicami

Zarządzanie Kamienicami

ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH W RAMACH ZARZĄDZANIA KAMIENICAMI:

 

 • naliczanie czynszu najemcom lokali mieszkalnych i użytkowych oraz opłat niezależnych od wynajmującego
 • wystawianie faktur bądź rachunków za najem lokali użytkowych
 • okresowe naliczanie opłat niezależnych od wynajmującego
 • wynajmowanie za każdorazową zgodą Właściciela, wolnych lokali, sporządzanie umów najmu, sporządzanie aneksów do umów, wypowiadanie umów najmu, protokolarne przejmowanie lokali opuszczanych przez najemców i protokolarne przekazywanie lokali nowym najemcom
 • nadzór nad realizacją umów najmu
 • wydawanie najemcom zaświadczeń
 • przyjmowanie i ewidencjonowanie czynszu i innych opłat należnych od najemców
 • egzekwowanie od najemców terminowości w opłacie ich zobowiązań i prowadzenie przedsądowych procedur windykacyjnych oraz dokonywanie zgodnych z przepisami obowiązującego prawa procedur  prowadzących do wypowiedzenia najmu, w sytuacjach uzasadniających wypowiedzenie
 • bieżąca windykacja należności od najemców oraz przygotowanie i przekazywanie prawnikowi kompletu dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania sądowego w przypadkach uzgodnionych z Właścicielem
 • prowadzenie dokumentacji finansowej nieruchomości, w tym uproszczonej księgowości niezbędnej do rozliczeń podatkowych Właściciela oraz comiesięczne przekazywanie Właścicielowi pisemnej informacji o przychodach i kosztach na potrzeby jego rozliczeń podatkowych
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego, zlecanie okresowych przeglądów stanu technicznego nieruchomości i nadzór nad wykonaniem zaleceń wynikających z tych przeglądów
 • zawieranie umów na świadczenie usług z zakładami komunalnymi i innymi dostawcami mediów oraz nadzór nad prawidłową realizacją tych umów
 • załatwianie wszelkich spraw dotyczących nieruchomości w urzędach administracji lokalnej i zakładach usług komunalnych oraz innych urzędach i instytucjach według potrzeb i rejonizacji
 • regulowanie zobowiązań płatniczych nieruchomości
 • osobiste i telefoniczne konsultacje z Właścicielem w sprawach dotyczących zagadnień prawnych i podatkowych związanych z zarządzaną nieruchomością
 • sporządzanie pis urzędowych we wszystkich sprawach dotyczących nieruchomości, po wcześniejszej konsultacji z Właścicielem
Kontakt

Kontakt

P&G Krysztafkiewicz Sp. j.

siedziba:
ul. Dąbrówki 3
62-200 Gniezno

Filia

ul. Sczanieckiej 8E/17
60-216 Poznań

Tel. +48 606 106 698

e-mail: biuro@pgknieruchomosci.pl

Godziny otwarcia biura:
poniedziałek – piątek: 09.00 – 17.00

Z uwagi na charakter pracy w terenie prosimy o umawianie się na wizyty.