+48 606 106 698
 

Wspólnoty Mieszkaniowe

Wspólnoty Mieszkaniowe

Wspólnoty Mieszkaniowe

W zakresie administrowania nieruchomością wspólną oferujemy:

  • zarejestrowanie Wspólnoty Mieszkaniowej w GUS oraz Urzędzie Skarbowym
  • założenie rachunku bankowego dla Wspólnoty w banku wskazanym przez Wspólnotę
  • prowadzenie ewidencji właścicieli lokali zgodnie z RODO
  • wyszukiwanie najkorzystniejszych ubezpieczeń związanych z nieruchomością wspólną
  • przygotowanie i obsługa zebrań wspólnot mieszkaniowych
  • przygotowanie uchwał
  • wysyłanie zapytań ofertowych oraz analiza składanych ofert dotyczących umów o dostawy, roboty i usługi związane z utrzymaniem nieruchomości
  • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji zgodnie z RODO
  • protokolarne przejęcie nieruchomości wraz z dokumentacją techniczną, administracyjną, księgowo – finansową i prawną
  • archiwizowanie dokumentów zarządzanej nieruchomości zgodnie z RODO

Comments are closed.

Post navigation

Previous Post :